Vítejte na stránkách projektu Lesy Matýsek

Lesy Matýsek je moje „alter ego“. Smyslem projektu je trvale udržitelné hospodaření v krajině s výraznou podporou mimoprodukčních funkcí krajiny. Les, pole, louka, bažina, prostě příroda tady není pro nás, ani my pro ni. Jsme tady společně a tvoříme jeden celek. Naše kroky mají jít ruku v ruce s ní. Nemáme jí přetvářet, ale měli bychom žít v souladu s ní. Využívat její tvořivé síly v náš prospěch tak, aby je příroda sama či s naší pomocí dokázala obnovit.